Advokat Željko Stanišić rođen 21. maja 1984. godine u Nikšiću. Osnovnu i srednju školu završio je u Budvi. Pravni faklultet završio je na Univerzitetu Crne Gore – Pravni fakultet u Podgorici.Oženjen i otac dva djeteta. Govori engleski jezik.
Naša kancelarija postoji od 2017. godine, u Budvi u ulici Masline 23. Višegodišnji rad u polju prava rezultira visokim stepenom znanja crnogorskog pravnog sistema, zajedno sa njegovim prednostima i manama. Vaše povjerenje nama je zakon. Budite slobodni da nas kontaktirate.

Sve informacije za kontakt se nalaze na stranici.

 

Krivično pravo

Krivično pravo predstavlja skup pravnih normi čiji je zadatak da zaštiti i očuva najznačajnije vrijednosti u društvu.

 

Građansko pravo

Građansko pravo je porodica pravnih grana koje regulišu imovinske i neimovinske odnose povodom stvari, činidbi, ljudskih radnji i tvorevina uma na osnovu načela autonomije volje, prenosivosti prava i obaveza, pravne jednakosti, zaštite na privatni zahtjev i imovinske sankcije.

 

Privredno pravo

U ranijim razdobljima razvitka pravne nauke u sastavu građanskog prava bilo je i trgovačko pravo, koje se nekad naziva i privredno pravo.

Porodično pravo

Porodično pravo je posebna grana prava koja uređuje odnose u porodici, kao i odnose porodice i društva.

 

Radno pravo

Radno pravo je naziv za skup pravnih normi kojima se uređuje nastanak, sadržina i prestanak radnog odnosa kao i pravni položaj subjekata radnog prava.

Nasledno pravo

Nasledno pravo je grana imovinskog prava koja se bavi imovinskopravnim posledicama smrti. Ono proučava pitanje zaostavštine, subjekata naslednog prava (aktivnih i pasivnih) i vrste sukcesije.

Zastupam klijente pred svim sudovima i državnim institucijama u Crnoj Gori, učestvujem u svim vrstama pregovora sa stranim i domaćim pravnim i fizičkim licima.

Naša kancelarija ima višegodišnje iskustvo u pravnim bitkama.

Ko samo riječi zakonske znade, taj još zakona ne zna, dok mu ne shvati razum i smisao.

Etika nije uraditi ono na šta imaš pravo, već uraditi onako kako je pravo.

Verba volant, scripta manent

Naša obaveza je Vaš predmet!
Naše iskustvo je Vaša prednost!

Posedujem višegodišnje iskustvo u svim vrstama sudskih postupaka gde se trudim da primijenimo i prikažem svo znanje i iskustvo sticano tokom godina kako bi moji klijenti bili zadovoljni.

Zakažite konsultacije i provjerite zašto smo najbolji.

------------------

Svaki postupak vodimo na veoma profesionalan način, jer time gradimo našu karijeru i reputaciju daljem radu. Budite uvjereni da ćemo se maksimalmo posvetiti.

Svaka promjena koja može da utiče na postupak, svakog klijenta obavijestimo i shodno tome donosimo nove odluke. Kako bi svaki predmet bio uspješno završen.

Maksimalna koncentacija je usmjerena prema svakom postupku. Detaljno analiziranje je ključ našeg uspjeha.

Svaki slučaj koji preduzmemo vodimo do kraja postupka

Zahtjev

    Dostupni smo za svaku konsultaciju